🔹 با این بخشنامه آزمایش غربالگری جنین به سمت زیرزمینی شدن می‌رود

🔹 عواقب اجرای بخشنامه فعلی افزایش نوزادانی با مشکل کروموزومی شایع است.

دیدگاهتان را بنویسید