یوری ساک به خبرنگاران گفت: «یک تروریست کمتر به معنای بی‌ثباتی بیشتر در روسیه است. این دوباره نشانه دیگری از تبدیل شدن روسیه به یک کشور شکست خورده است که تروریستی آن اداره می‌کند که از مردم خودش می‌ترسد.» او در ادامه گفت: «و از جایگاهی که ما به این موضوع نگاه می‌کنیم، هر چیزی که روسیه را تضعیف ‌کند، ما را قوی‌تر می‌کند.»

دیدگاهتان را بنویسید