واگنر: سرنگونی هواپیمای رهبر واگنر با شلیک پدافند هوایی روسیه بوده است ! بقایای هواپیما جای گلوله ..

فایننشیال تایمز انگلیس به نقل از کانال تلگرامی  واگنر نوشت:
هواپیما در اثر شلیک دفاع هوایی روسیه سرنگون شد

مقامات آمریکایی به پولیتیکو: پس از سرپیچی رهبر واگنر از پوتین انتظار چنین سرنوشتی را داشتیم.

+ ویدیو نشان می دهد که هواپیما در همان لحظه اصابت یک تیر یا دو تیر در هوا منهدم شده است .

کاهش ارتفاع بعد از انفجار هواپیما گزارش نشده است

اگر کاهش ارتفاع می داشت به معنی نقص فنی می بود که اینگونه مشهود نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید