🔻خلبانان این بالگرد تصمیم گرفتند بالگرد را در خارکیف فرود بیاورند و تسلیم شوند.دو خدمه دیگر این بالگرد که غافلگیر شدند کشته شدند.

دیدگاهتان را بنویسید