🗣 ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس:
◀️ دولت در برابر قانون ایستادگی می‌کند. چقدر خوب بود دولتمردان ما با این سابقه، از قانون تمکین می‌کردند.

◀️ وقتی دولت در برابر قانون ایستادگی می‌کند، دستگاه‌های دیگر هم به قانون عمل نمی‌کند.

◀️ دولت آنقدر بد چیده شده، که خودش پاشنه‌آشیل خودش است. این دولت دیگر توان درست کردن ندارد.

◀️ بهتر است یا استعفا بدهند یا رئیسی دیگر کاندیدای انتخابات نشود.

دیدگاهتان را بنویسید