📝روزنامه جوان تقصیر رغبت بالای نوجوانان و جوانان ایرانی به مهاجرت را به گردن معلمان انداخته و نوشته:
◀️ هر کس با مدارس و دانشگاه‌ها به‌نحوی مرتبط باشد می‌داند که در مدارس برخی معلمان، و بعداً در دانشگاه‌ها برخی استادان، هرچند محدود، دانش‌آموزان و دانشجویان را برای رفتن از کشور ترغیب می‌کنند.

◀️ اما این ترغیب‌ها و تشویق‌ها به‌سرعت در میان جامعه دانش آموزی و دانشجویی ما شیوع پیدا می‌کند. این یعنی معلمی که با رتبه پایین کنکور در یکی از رشته‌ها لیسانس گرفته و از شغل خود به هردلیل ناراضی است، بدون توجه به آثار مخرب بیزارکردن نوجوانان از هویت ایرانی خود، بذر مهاجرت را در ذهن آنان می‌پاشد.

◀️ این بیزارکردن داخلی موتور محرکه‌ای است که بی‌هزینه و دردسر ماشین تبلیغات کشورهای غربی برای جذب نیروی انسانی جوان و توانای جهان را روشن می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید