✍ ‏فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نوشت:
◀️ پوتین تنها رهبر غایب در بریکس است. او تحت تعقیب ICC است و حتی آفریقای جنوبی هم پیمان مسکو نیز چاره‌ای جز بازداشتش نداشت.

◀️ سرنوشت ایران را به چنین افرادی وابسته نکنید. شاید روزی همچون میلوسویچ،خود روسها مجبور شوند به دادگاه تسلیمش کنند تا فشار از روی روسیه برداشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید