◀️ پس از ۴۳ روز رضا شرفی از شهرداری منطقه ۲۲ کنار گذاشته شد و مسعود نصرتی جایگزین وی شد. مدتی پیش چند عضو شورای شهر تهران نسبت به عمر کوتاه مدیران شهرداری اعتراض کرده و آن را باعث بی ثباتی درشهرداری دانستند. علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران هم در تذکری به تغییرات مکرر در بدنه شهرداری تهران اشاره و گفته بود: طی بازه زمانی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تاکنون از ۱۰۹ مدیر ارشد در شهرداری تهران ۶۸ نفر جابه‌جا یا برکنار شده است که این قابل قبول نیست.

دیدگاهتان را بنویسید