🔹در روزهای اخیر برخی عنوان کردند که دولت سیزدهم بورس را به قلک خود تبدیل کرده است.

🔹این ادعا در حالی مطرح شده که با تغییر ریل کشور از مرداد ۱۴۰۰، دولت سیزدهم تلاش کرده تا برخلاف دولت‌ قبل که با اغوای مردم برای ورود به بورس منجر به تضعیف اعتماد عمومی به بازار سرمایه شد، با مجموعه‌ای از اقدامات از رشد حقیقی بازار حمایت کند.

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. بارون رابرت فاندر بورس

    دارو دسته و باند رئیسی با باند روحانی سر مسئله بورس کل کل و دشمنی و مخالفت شدیدی دارند ، بطوریکه برای جلوگیری از‌ ورود نقدینگی سرگردان به بورس شدیدا جلوگیری میکنند و تمام حرفهای حمایت از بورس آنها شعار و عوامفریبی و دروغ است ، باند رئیسی برای جلوگیری از ورود پول حقیقی به بورس در اردیبهشت امسال از طرف دفتر و شخص رئیس بورس با صندوقهای ذخیره سهام شخصا تماس گرفته شده و آنها را تهدید به فرستادن پرونده به هیئت تخلف کرده مگر اینکه آنها هر چه سهام دارند بفروشند تا باعث ریزش شاخص سهام و فراری دادن سهامداران حقیقی که چند روزی بود هجوم آورده بودند شود . تاریخ جهان همچه چیزی را بخود ندیده که رئیس بورس به صندوقها بگوید تخلف کنید والا میفرستمتان به هیئت تخلف .

دیدگاهتان را بنویسید