تقریبا همه پیش‌بینی ها که معتقد بودند اقتصاد چین به زودی به اقتصاد آمریکا می‌رسد، یک اشتباه فاحش داشتند و آن اینکه ادامه رشد اقتصادی چین را با روند سالهای گذشته پیش‌بینی می‌کردند.

دیدگاهتان را بنویسید