✍ شریفی‌زارچی، استاد دانشگاه
تا دو روز پیش مسوول دفتر زاکانی بود و قرار ملاقات تنظیم می‌کرده و امروز «معاون فناوری و نوآوری» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است
همه‌ی تحصیلاتش دانشگاه قم بوده و هیات علمی همان دانشگاه، اما ناگهان دانشیار دانشگاه تهران می‌شود. بعد می‌پرسند دانش‌آموزان چرا از ایران فرار می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید