رئیسی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ : «حجاب» اولویت دولت است!
اولویت‌ دولت ابراهیم رئیسی هر دو هفته یکبار تغییر می‌کند!

دیدگاهتان را بنویسید