محمدباقر نوبخت :
🔻با تأسف فراوان امروز مورخ دوشنبه سی مرداد آقای رئيسی به مرجع تقليد حضرت آیت الله نوری همدانی گزارش كذب داد و اعلام كرد كه رشد ٠/٤ بود و ما آنرا به ٤ درصد رسانديم.

🔻 در گزارش رسمی شماره ١١٠ بانك مركزی، رشد اقتصادی در سال ١٣٩٩ آخرین سال دولت دوازدهم برابر ٤/١ درصد و در آخرین فصل كاری آن دولت، يعنی فصل بهار ١٤٠٠ برابر ٦/٧درصد بود كه ايشان تحويل گرفتند!

🔻ولی با شرمساری صريحا گزارش دروغ داده می شود.

🔻البته تقصير ايشان نا آگاهی و تقصير تيم اقتصادی فريب كاری است…

دیدگاهتان را بنویسید