سربازان تیپ 47 با درگیری با اشغالگران روس در یک پیشروی مقتدرانه وارد شهرک روبوتینه در بخش ملیتوپل شدند.

🔻غیرنظامیان توسط نفربر زرهی بردلی از شهرک تخلیه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید