سوال کردم؛
چرا هر وعده‌ای دادید به عکس شد؟
چرا هر کاری که برای قبلی‌ها حرام بود، حلال شد؟
چرا سفره مردم خالی‌تر شد؟
چرا فوق سلطان چاپ پول شدید؟

رسانه‌های محفلی شان بجای پاسخ می‌گویند؛ همتی اطلاعات به صندوق بین‌المللی پول‌ داد.
عرض می‌کنم ما که اطلاعاتی ندادیم. اما، احتمالا شما خواهید داد!

دیدگاهتان را بنویسید