حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
در برخی بیمارستان‌ها تا از بیماران زیرمیزی نگیرند، آنها را به اتاق عمل نمی‌برند. مشکلی که در بیمارستان‌های تامین اجتماعی هم وجود دارد؛ چه کسی باید به مردم پاسخ دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید