🗣 کلاه‌ کج گفت: خیلی ها بنده را شهید راه کنسرت عنوان کرده‌اند. ما شهید راه وطن، شهید مدافع حرم، شهید مدافع سلامت و … داشتیم. فقط در راه هنر شهید ندادیم که چقدر خوب است که ما شهید این راه شدیم.

دیدگاهتان را بنویسید