🔻مژگان ایلانلو، مستند ساز و فعال حوزه زنان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

🔻او ظهر روز گذشته ۲۹ مرداد از سوی پلیس اطلاعات و امنیت تهران احضار و پس از چند ساعت به بازداشتگاه اوین منتقل شد.

🔻گفته شده که «هیچ دلیل اتهامی به وی اعلام نشده و هنوز مشخص نیست پلیس امنیت به دستور کدام نهاد اطلاعاتی خانم ایلانلو را بازداشت کرده است.»

🔻ایلانلو ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ از سوی سازمان اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت شده و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود و روز ۲۶ بهمن آزاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید