🔻محمدرضا نجارزاده مدیر گروه اجتماعی شبکه سوم سیما با دستور مستقیم مدیران عالی رسانه ملی از سمت خود عزل شده است.

🔻گویا این عزل بخاطر توییت نجارزاده نسبت به شهبازی بوده است!

دیدگاهتان را بنویسید