🗣 محمدرضا خباز،: الان شرایط خوب نیست امید مردم کم است و نسبت به مشارکت در انتخابات و تاثیر آن بی‌تفاوتند و می‌گویند انتخابات در وضعیت معیشت، اقتصادی و سیاسی ما موثر خواهد بود؟ به ویژه اینکه در مجلس گذشته خیلی وعده و وعید به مردم دادند و هیچ کدام را عمل نکردند.

دیدگاهتان را بنویسید