اسکای نیوز نوشت: در سایه شیوع پدیده تکدی گری در بسیاری از شهرها و استان های عراق، «سناء الموسوی» مشاور نخست وزیر این کشور در امور رفاهی و مراقبت های اجتماعی از قصد دولت برای گنجاندن متکدیان در حقوق مراقبت های ارائه شده توسط دولت خبر داد

دیدگاهتان را بنویسید