شماری از شهروندان دارای معلولیت در اعتراض به واگذاری و جابجایی سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان مقابل شورای شهر تهران تجمع برگزار کردند.

گفته می‌شود، شهرداری تهران ناوگان حمل و نقل را به مکان دیگری انتقال داده است و شهروندان دارای معلولیت با برپایی تجمع به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید