🔹صدها نفر، امروز (یکشنبه) در استان سویدا در جنوب سوریه در اعتراض به وخامت اوضاع معیشتی در یک اعتصاب عمومی شرکت کردند. استان درعا و مناطق حومه دمشق نیز شاهد اعتراضات مشابه بود.

🔹منابع محلی اظهار کردند: «میدان الکرامه» در شهر السویدا شاهد تجمع صدها نفر بود. مغازه‌ها و ادارات دولتی در پاسخ به فراخوان اعتصاب تقریبا به طور کامل تعطیل و معترضان تمام ورودی‌های اصلی شهر را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند.

دیدگاهتان را بنویسید