🗣 حمیدرضا جلایی‌پور:
◀️ حکومت وقتی آقای جنتی ۹۷ ساله را به ریاست شورای نگهبان می‌گمارد، این یعنی که حکومت می‌خواهد دست سازمان‌های اطلاعاتی در حذف شایستگان باز باشد.

◀️ در شرایطی که حکومت دنبال «خود اصلاحی» نیست و در شرایطی که نیروهای جامعه مدنی، آن توان را ندارند که به حکومت تغییرات ساختاری را بقبولانند، اتفاقا شایسته است که شهروندان از حق شهروندی خود استفاده کنند و به قصد اصلاح سیاست‌ها در انتخابات فعال شوند. اگر در این راه نامزدها‌ی آنها تایید نشدند و اگر اصلا مردم در انتخابات شرکت جدی نکردند، حداقل نیروهای حامی شرکت در انتخابات ضرر نکرده‌اند، بلکه وظیفه مدنی خود را در برابر شرایط خطیر کشور ایفا کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید