◀️ در لایحه پیشنهادی دولت، آمده که محصلین را حتی می‌توان از خدمات عمومی منع کرد

◀️ این اصطلاح محصلین باعث اعتراض برخی نمایندگان شده؛ اینطوری هیچ امنیت روانی برای دانش آموزان و کودکان نخواهد ماند

دیدگاهتان را بنویسید