🔹 «لوسی لتبی»، پرستار بیمارستانی در شمال غرب انگلیس برای کشتن هفت نوزاد و اقدام به قتل شش نوزاد دیگر مجرم شناخته شده است.

🔹 او بدترین بچه‌کش زنجیره‌ای تاریخ معاصر در انگلیس است.

🔹 قرار است پلیس، پرونده‌های ۴۰۰۰ کودکی را که طی دوران فعالیت این زن در بیمارستان‌های محل کار او پذیرش شده بودند، بررسی کند.

🎥 ویدیویی از لحظه دستگیری پرستار انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید