صحبت های تند روحانی قمی در جمع معترضین در حاشیه نماز جمعه تهران:
🔻نمایندگان مجلس ما از شما تقاضا نداریم، چون شما کسی نیستید، ما شما را تهدید می‌کنیم.

🔻ما شما نمایندگان را تهدید میکنیم که اگر به وظایف قانونی خود عمل نکنید، طبق وصیت حضرت امام (ره)، مردم شمارا از این مجلس بیرون خواهند ریخت…

🔻نمایندگان مجلس گویا هیچ کدام غیرت ندارن! ما اعتقاد داریم هیچ کدام شما به حرف های رهبری عمل نمیکنید.

🔻 ما شما رو تهدید میکنیم؛اگه غیرت دارید چرا باید حقوق شما ۷۰ ملیون باشد!

دیدگاهتان را بنویسید