🔹وزارت دفاع آمریکا از ایجاد یک کارگروه ویژه هوش مصنوعی مولد خبر داده که نشان دهنده تعهد آن به استفاده از فناوری مذکور به شیوه مسئولانه و استراتژیک است.

🔹به گزارش وب سایت وزارت دفاع آمریکا، کاتلیلن هیکس معاون وزیر دفاع آمریکا این کارگروه ویژه به نام «لیما» را سازماندهی کرده است.

🔹کارگروه مذکور نقشی مهم و در تحلیل و یکپارچه سازی ابزارهای هوش مصنوعی مولد مانند مدل های زبانی بزرگ در وزارت دفاع آمریکا خواهد داشت.

🔹هیکس در این باره می گوید: این کارگروه لیما نشان دهنده تعهد کامل وزارت دفاع به پیشرو بودن در حوزه نوآوری های هوش مصنوعی است. در حالیکه ما مشغول تعیین مسیر درباره قدرت هوش مصنوعی مولد هستیم، تمرکزمان همچنان تضمین امنیت ملی، کاهش ریسک ها و یکپارچه سازی فناوری ها به شکلی مسئولیت پذیرانه است. آینده دفاع تنها استفاده از فناوری های نوین نیست بلکه انجام این کار با دور اندیشی، مسئولیت پذیری و درک عمیق از تاثیرات وسیع تر آن بر کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید