🔹عربستان در ازسرگیری روابط با ایران به آنچه که می‌خواست رسید:

رفع تهدید امنیتی ایران علیه منافع عربستان

🔹 افزایش قدرت چانه‌زنی با آمریکا و اسرائیل؛

🔹اکنون هم با خونسردی مدعی میدان گازی آرش و مدافع موضع امارات درباره سه جزیره است.

🔹ایران در این «دیپلماسی عزتمندانه» چه به دست آورد؟

دیدگاهتان را بنویسید