◀️ محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه بهشتی می‌گوید مقایسه هرم جمعیتی و تعداد بیماران نشان می‌دهد که ایران جزو ده کشور نخست در رشد سرطان است.

◀️ او رایج‌ترین سرطان را در میان زنان در ایران، سرطان پستان و در میان مردان، سرطان پروستات اعلام کرد و افزود که پیشگیری از سرطان «یک کار حاکمیتی و حکومتی» است.

◀️ اعتماد آنلاین به نقل از او نوشت: «۳۰ درصد بیشتر از دنیا شیمی درمانی داریم و ۹۴.۷ درصد ام‌آرآی زیادی تجویز می‌کنیم. ۷۲ درصد پول‌ها در شیمی درمانی مصرف می‌شود؛ این یعنی کم عقلی. پول جایی که باید آموزش و تربیت بدهد نمی‌رود بلکه به سمت شرکت‌های دارویی می‌رود.»

دیدگاهتان را بنویسید