🔹 رسیدگی غیرعلنی به قانون پوشش زنان که از سوی فقط ده‌ نماینده در پشت درهای بسته انجام می‌شود، اقدامی نادرست است که به‌طور طبیعی هنگام اجرا و در عمل عوارض فراوانی در پی خواهد داشت، چون مفاد آن مبتنی بر خواست عمومی نیست.

🔹 نکته مهم این است که رسیدگی به این قانون از سوی این ده نفر مطلقاً نافی مسئولیت دیگر نمایندگان و به‌طور مشخص رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس نیست. فردای روزگار نگویید ما نبودیم و مسئولیت نداریم. آنان که کشور را با بحران مواجه می‌کنند، خوب می‌دانند که دارند چه می‌کارند و چه درو خواهند کرد. اگر دلایل برای رسیدگی به این لایحه یا طرح قانونی کافی است حتماً آن را در صحن علنی مطرح کنید و اگر کافی نیست،‌ که نیست،‌ خیلی زودتر از آنچه که فکر می‌کنید تبعات چنین قانون‌نویسی نادرستی، گریبان جامعه و مردم و تصویب‌کنندگان را خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید