🔻عمده ناراحتی و خون جگری که شما نمازخوانان و حزب اللهی‌ها دارید از بی‌حجابی است. دل شما نماز‌گزاران از این مسئله خون است و هر هفته می‌گویم تئوریسین‌های بی‌حجابی کم‌کم  مُنکرِ منکَر بودن بی‌حجابی می‌شوند.

🔻امروز روز خستگی نیست و ما نزدیک به قله‌ها هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید