امام جمعه مشهد:
🔻غرب‌زده‌هایی که چشمشان به دروازه غرب است، از این‌ها توقع کمک و خدمت دارند؟ آنان مردمان ناپاک، بزدل و ترسویی هستند که به خاطر چند جاسوسی که از این‌ها گرفتند، نه برای اهمیتی که برای جان جاسوس‌ها قائل هستند بلکه برای اهمیتی که برای جلوگیری از رسوایی و جهانخواری آنان در دنیا با بازجویی از آنان قائل هستند، حاضر شدند شش میلیارد دلار پول ایران را با ذلت پس بدهند، باج بدهند و جاسوس‌هایشان را ببرند.

دیدگاهتان را بنویسید