🔻در حالی که مقامات سازمان جهانی بهداشت نسبت به شیوع گسترده سویه جدید ویروس کرونا به نام «اریس» هشدار داده‌اند، شرکت مدرنا می‌گوید موفق شده واکسن مخصوص این سویه را بسازد.

دیدگاهتان را بنویسید