دکتر محمد فاضلی «استاد اخراج شده» به تداوم اخراج اسانید توسط دولت حاکم نوشت: – بالاخص در علوم انسانی و اجتماعی – همگرا شده‌اند. از اخراج اساتید حتی اندکی منتقد و ناهمسو، تا مهاجرت استعدادها و بحران جایگزینی اساتید خوب. جامعه ایران آینده، صدای این دهل نوازی را خیلی دردناک خواهد شنید.

دیدگاهتان را بنویسید