مدیریت چَکی فقط در جمهوری اسلامی. معلوم نیست فردا کی قراره سیلی بخوره !!

دیدگاهتان را بنویسید