علیرغم جنگ شکایت دموکراتها علیه دونالد ترامپ ،اما مردم و اعضای حزب جمهوریخواه روز به روز اقبال بیشتری به او دارند.

نتایج آخرین نظرسنجی :
دونالد ترامپ 60٪
راماسوامی 13٪
دیسانتیس 8٪
کریس کریستی 5٪
مایک پنس 4٪
نیکی هیلی 4٪
تیم اسکات 2٪

ستاد‌های انتخاباتی هر یک از نامزد‌ها تا 17 ژوئيه آمار و ارقامی از این کمک‌ها ارایه داده‌اند:
ویوک راماسوامی: بیش از 65 هزار اهدا ‌کننده و بیش از 200 نفر در بیش از 20 ایالت
دونالد ترامپ: بیش از 57 هزار و 800 اهدا ‌کننده و بیش از 200 نفر در بیش از 44 ایالت
تیم اسکات: بیش از 53 هزار اهدا ‌کننده و بیش از 200 نفر در بیش از 20 ایالت
کریس کریستی: بیش از 45 هزار اهدا ‌کننده و بیش از 200 نفر در 38 ایالت
داگ برگم: بیش از 40 هزار اهدا ‌کننده و بیش از 200 نفر در بیش از 20 ایالت
ران دسانتیس: بیش از 40 هزار اهدا ‌کننده و بیش از 200 نفر در بیش از 20 ایالت
نیکی هیلی: بیش از 40 هزار اهدا ‌کننده و بیش از 200 نفر در بیش از 20 ایالت
مایک پنس هنوز گزارش نداده

دیدگاهتان را بنویسید