سیل ⁧ مهاجرت⁩ از دانشجویان به دانش‌آموزان رسیده و این‌ها در پستوهای مجلس برای زندانی‌کردن نوجوانان زیر ۱۸ سال به خاطر ⁧ لایحه ننگین حجاب⁩ چک و چانه می‌زنند. لعنت بر تفکر پوسیده‌شان که فرزندان این سرزمین را در آرزوی فرار و یک تمدن چندهزارساله را در معرض نابودی و فروپاشی قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید