شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سعید روستائی کارگردان فیلم برادران لیلا را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد،که یک بیستم آن قابل اجرا و مابقی به مدت ۵ سال تعلیق شده است، مستند این حکم، ساخت و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن بوده است.
📌پی‌نوشت
مگر مردم شرعا و عقلا موظف به اعتراض و نقدحاکمان نیستند؟
مگر خداوند امر به معروف را نسبت به حاکمیت از ما نخواسته؟ سعید روستایی با فیلم خود به حکام اعتراض می‌کند، نسبت به نحوه خرج کردن اموال عمومی، نسبت به نادیده گرفتن حال بد مردم و هزینه‌کرد اموال ‌عمومی در مسیری که اولویت ما نیست، آنهم با زبان ایما واشاره.
دستگاه قضا جا داشت از این مسئولیت پذیری تقدیر کند. آمر به معروف نسبت به حاکمیت که مهمترین مصداق امر به معروف است چرا تنبیه می‌شود؟!

دیدگاهتان را بنویسید