🗣 مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف:
🔹 صادرات فرش دستباف از ۵۰۰ میلیون دلار در سال طی ۱۰ سال گذشته به ۵۰ میلیون دلار در سال رسیده است.

🔹 سال ۸۸مصوب شد در مدت ۱۰سال، حداقل یک میلیون بافنده فرش، بیمه شوند، تا سال ۱۳۹۲، چهارصد و شصت هزار بافنده بیمه شدند، اما از سال ۹۲ به این طرف به علت تامین نکردن بودجه، اکنون از ۲میلیون بافنده فقط حدود ۲۳۰تا ۲۴۰هزار قالیباف بیمه شده داریم.

🔹 تنها ۱۰درصد بحث فرش دستباف بازار داخلی دارد و ۹۰درصد فرش دستباف صادراتی است.

دیدگاهتان را بنویسید