🔹 بر اساس به‌روزترین اطلاعات ماهواره‌ای، میزان ذخیرۀ برفی کشور به‌علت گرمای بی‌سابقۀ هوا به صفر رسیده؛ یعنی میزان برف در کوه‌ها آن‌قدر کم شده و به حداقل میزان خود رسیده که امکان اندازه‌گیری ماهواره‌ای آن وجود ندارد.

🔹 ذخیرۀ برفی مخزنی طبیعی برای ذخیره‌کردن آب است و با این اتفاق، سال آبی جدید را با ذخیرۀ صفر آغاز خواهیم کرد. این موضوع نشان می‌دهد که نیاز به صرفه‌جویی بیشتر از گذشته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید