بعد از هیاهوی زیاد برای قانونی شدن واردات خودرو در یک سال اخیر فقط ۷۰۰ ماشین وارد شده است

🔹 یکی از این ابزارهای سیاستگذار در موضوع خودرو، موضوع واردات است. آمارها نشان می‌دهد به رغم وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تاکنون تنها ۱۶۲۱ دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده که از این تعداد نیز تنها ۶۹۰ دستگاه ترخیص شده است. به عبارتی، تنها یک درصد از وعده دولت برای واردات خودرو در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲ محقق شده است.

🔹 طبق آمارهای گمرک، در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶.۴ درصد از هدف‌گذاری واردات خودرو در ۴ ماهه نخست انجام شده است. در سال ۱۳۸۹ حدود ۳۷ درصد از واردات خودرو در ۴ ماهه نخست بوده، در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد، در سال ۹۲ حدود ۱۶ درصد، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بین ۲۴ تا ۲۹ درصد، در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز ۶۸ درصد از واردات خودرویی کل سال در ۴ ماهه نخست صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید