🔹طبق بودجه ۱۴۰۲ دولت برای اداره کشور به ازاء هر ایرانی روزانه دو دلار هزینه دارد، یعنی سالانه ۶۶میلیارد دلار (با نرخ رسمی)، از طرفی کسر بودجه ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی معادل (۴ تا ۱۳/۵ میلیارد دلار) نشان می‌دهد دولت حدود ۵۰ میلیارد دلار که حداکثر ۴۰ میلیارد دلار آن ارزی است درآمد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید