🔹برآوردها نشان می‌دهد که چین‌ در ۴۱۲ مورد وارداتی، بیش از ۷۰درصد به آمریکا و متحدان این کشور وابسته است.

ارزش واردات سالیانه این موارد به 47 میلیارد دلار می‌رسد و بیشترین میزان وابستگی چین به کشورهای ژاپن، آمریکا و آلمان می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید