🔻 مملکت ارث پدری شما نیست که دریای خزر و خلیج فارسش را از نقشه حذف کردید.

🔻 تقصیر ما چیست که شما بدیهیات توییت زدن یک مقام رسمی دولت را نمیدانید؟

دیدگاهتان را بنویسید