دلیل تعلق‌خاطر روزافزون به طالبان در بدنه حاکمیت ج.ا.ا اینست که مبانی فکری ⁧ طالبان⁩ با طیف ⁧ پایداری⁩ «حامیان مصباح» که بر ایران مسلط شده‌اند، در تحجر و بنیادگرایی با هم مو نمی‌زنند. در حوزه‌هایی چون زنان، آزادی، مدنیت، انتخابات، مدرنیته، هنر و … هرکدام کپی برابر اصل دیگری‌اند!

دیدگاهتان را بنویسید