✍🏻پرتو برهانپوری:
🔻رای قاضی شعبه ۱۰۸۸ ارشاد درباره عدم رعایت حجاب از سوی دیوانعالی کشور نقض شد.

👈🏻قاضی پرونده که قاضی پرونده افسانه بایگان هم بود، برکنار شد

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری:

🔻‌«حسب مسموع، قاضی علی امیدی، دادرس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه ارشاد تهران… از شعبه مربوطه برکنار شده.»

دیدگاهتان را بنویسید