علم الهدی:
🔻خانواده ها نمی‌دانند آیا فردا هم می‌توانند همین ناهار امروز را بخورند یا نه؟

دیدگاهتان را بنویسید