انجمن واردکنندگان موبايل:
🔹 دولت ۱۶۵۰ ميليارد تومان درآمد از محل تعرفه گمرکي واردات گوشي را از دست داده است؛

🔹 با تداوم ممنوعیت‌های واردات آی‌فون۱۴، کاربران به سراغ استفاده از تجهیزاتی رفته‌اند که دور زدن محدودیت‌های رجیستری را میسر می‌کند. تقاضای موجود برای آی‌فون ‌نشان می‌دهد که سیاستگذار در تغییر ذائقه کاربران و کوتاه کردن پای برند اپل از بازار موبایل کشور چندان موفق نبوده و همزمان گروه‌های مختلفی را متضرر کرده است.

🔹 گذشته از تضییع حقوق کاربران و بازرگانان، برآوردهای انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۶۵۰میلیارد تومان درآمدی که دولت می‌توانست از محل دریافت حقوق و عوارض گمرکی این گوشی‌ها داشته باشد نیز از دست رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید