◀️ سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانه ای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند.

◀️ این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی می شود، طی یک رای درخشان حقوقی ، آن را ابطال کرد

دیدگاهتان را بنویسید